Comics

***ASPEN SPECIALS***

 • ASPEN SKETCHBOOK (COV)
 • ASPEN SKETCHBOOK: ASPENSTORE.COM EXCLUSIVE (COV)
 • ASPEN SKETCHBOOK: TURNER WIZARD WORLD TEXAS (COV)
 • ASPEN SKETCHBOOK: CALDWELL WIZARD WORLD TEXAS (COV)
 • WORLD OF ASPEN #1 FCBD 2006 (COV, INT)
 • WORLD OF ASPEN #2 FCBD 2007 (COV, INT)
 • WORLD OF ASPEN #3 FCBD 2008 (COV, INT)
 • WORLD OF ASPEN #4 FCBD 2009 (COV, INT)
 • WORLD OF ASPEN #5 FCBD 2010 (COV, INT)
 • WORLD OF ASPEN #6 FCBD 2011 (COV, INT)
 • MICHAEL TURNER PREMIUM ILLUSTRATED SKETCHBOOK 2009 FATHOM (COV)
 • MICHAEL TURNER PREMIUM ILLUSTRATED SKETCHBOOK 2009 SOULFIRE (COV)
 • MICHAEL TURNER SKETCHBOOK- ASPEN: THE EARLY YEARS 2010 (COV)
 • MICHAEL TURNER SKETCHBOOK- ASPEN: THE HERO YEARS 2011 (COV)

***ASPEN SEASONS***

 • ASPEN SEASONS SPRING 2005 #1A (COV, INT)
 • ASPEN SEASONS SPRING 2005 #1B (COV, INT)
 • ASPEN SEASONS FALL 2005 #1 (COV, INT)
 • ASPEN SEASONS FALL 2005 #1 WWT (COV, INT)
 • ASPEN SEASONS SUMMER 2006 #1A (COV, INT)
 • ASPEN SEASONS WINTER 2009 #1A (COV, INT)

***ASPEN SHOWCASE***

 • ASPEN SHOWCASE: GRACE #1C (COV)
 • ASPEN SHOWCASE: GRACE #1D (COV)
 • ASPEN SHOWCASE: ASPEN #1A CALDWELL (COV)
 • ASPEN SHOWCASE: ASPEN #1C VIP (COV)
 • ASPEN SHOWCASE: BENOIST #1B MANAPUL (COV)
 • ASPEN SHOWCASE: EMBER #1C BENITEZ (COV)

***ASPEN SPLASH***

 • ASPEN SPLASH 2006 SWIMSUIT #1A (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2006 SWIMSUIT #1B WWLA (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2007 SWIMSUIT #1A (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2007 SWIMSUIT #1B SDCC ‘3 GIRLS LEFT’ (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2007 SWIMSUIT #1C WWC ‘3 GIRLS RIGHT’ (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2007 SWIMSUIT #1D UK (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2007 SWIMSUIT #1E WWC ‘GRACE’ (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2008 SWIMSUIT #1A ‘ASPEN & KIANI’ (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2008 SWIMSUIT #1B WWC ‘ASPEN’ (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2009 SWIMSUIT #1A ‘ASPEN’ (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2009 SWIMSUIT #1B SDCC 09 BENITEZ (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2009 SWIMSUIT #1C WWC 09 BENITEZ (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2009 SWIMSUIT #1D WWC 09 TURNER VIP (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2010 SWIMSUIT #1A BENITEZ (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2010 SWIMSUIT #1B BENITEZ (COV, INT)
 • ASPEN SPLASH 2010 SWIMSUIT #1C SDCC TURNER (COV, INT)

***BROKEN PIECES***

 • BROKEN PIECES #0B FABOK (COV)

***DELLEC***

 • DELLEC BEGINNINGS #1B MICAH GUNNELL (COV)
 • DELLEC #0A MICAH GUNNELL (COV)
 • DELLEC #0C MICAH GUNNELL (COV)
 • DELLEC #1A MICAH GUNNELL (COV)
 • DELLEC #1B BILLY TAN (COV)
 • DELLEC #1C JOE BENITEZ (COV)
 • DELLEC #1D MICAH GUNNELL SDCC 09 EXCLUSIVE (COV)
 • DELLEC #1E TURNER RETAILER INCENTIVE (COV)
 • DELLEC #2A MICAH GUNNELL (COV, INT)
 • DELLEC #4A MICAH GUNNELL (COV, INT)
 • DELLEC #4B MICAH GUNNELL (COV, INT)
 • DELLEC #4C MICAH GUNNELL (COV, INT)
 • DELLEC #4D MICAH GUNNELL (COV, INT)
 • DELLEC #4E MICAH GUNNELL (COV, INT)
 • DELLEC #4F MICAH GUNNELL (COV, INT)
 • DELLEC #6A MICAH GUNNELL (COV, INT)

***EKOS***

 • EKOS PREVIEW (COV, INT)
 • EKOS PITSBURGH PREVIEW (COV, INT)

***EXECUTIVE ASSISTANT IRIS VOLUME 1***

 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #0A JOE BENITEZ (COV, INT)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #0B TALENT CALDWELL (COV, INT)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #0C JOE BENITEZ (COV, INT)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #1B JOE BENITEZ (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #1D TURNER RETAILER INCENTIVE (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #1E JOE BENITEZ WW PHILLY EXC (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #2B JOE BENITEZ (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #2C FRANCIS MANAPUL (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #2D BILLY TAN SDCC 09 EXC (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #3B (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #3C MARCUS TO (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #3D EDUARDO FRANCISCO (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #4A JOE BENITEZ (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #4B JOE BENITEZ (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #4C JOE BENITEZ (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #4D JOE BENITEZ (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #5B JOE BENITEZ (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #6B JOE BENITEZ (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS #6D NYCC EDUARDO FRANCISCO (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS TPB (COV)

***EXECUTIVE ASSISTANT IRIS VOLUME 2***

 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS VOL 2 #1B BENITEZ (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS VOL 2 #1C BENITEZ RETAILER INCENTIVE (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS VOL 2 #1D BENITEZ SDCC 2011 EXC (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS VOL 2 #2A FRANCISCO (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS VOL 2 #2B RANDY GREEN (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT IRIS VOL 2 #2B RANDY GREEN SKETCH (COV)

***EXECUTIVE ASSISTANT SPECIALS***

 • EXECUTIVE ASSISTANT LOTUS #1A OLIVER NOME (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT LOTUS #1B FRANCISCO (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT LOTUS #1C OLIVER NOME RETAILER INCENTIVE (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT LOTUS #1D BENITEZ SDCC 2011 EXC (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT ORCHID #1A GUNNELL (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT ORCHID #1B FRANCISCO (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT ORCHID #1C GUNNELL RETAILER INCENTIVE (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT ORCHID #1D BENITEZ SDCC 2011 EXC (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT VIOLET #1A POP MHAN (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT VIOLET #1B FRANCISCO (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT VIOLET #1C POP MHAN RETAILER INCENTIVE (COV)
 • EXECUTIVE ASSISTANT VIOLET #1D BENITEZ SDCC 2011 EXC (COV)

***FATHOM VOLUME 1***

 • FATHOM PREVIEW JAY COMPANY WW TEXAS EXC (COV)
 • FATHOM VOL 1 #1/2 (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #1/2 WIZARD EDITION (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #1/2 BLUE FOIL (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #1/2 GOLD FOIL (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #2 B JAY COMPANY SDCC EXC (COV)
 • FATHOM VOL 1 #12A (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #12B (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #12 HOLO (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #12 TOWER RECORDS #1 (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #12 DF (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #12 DF BLUE FOIL (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #12 DF GOLD FOIL (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #13 (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #13 DF (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #13 DF BLUE FOIL (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #13 DF GOLD FOIL (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #14 (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #14 DF (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #14 DF BLUE FOIL (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #14 DF GOLD FOIL (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 #14 PITTSBURGH 2002 EXCLUSIVE COVER (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 CROSSOVER TOUR BOOK EAST (COV)
 • FATHOM VOL 1 CROSSOVER TOUR BOOK WEST (COV)
 • FATHOM VOL 1 TPB (COLLECTS PREVIEW & 1-9) (COV, INT)
 • FATHOM TPB: CHILD OF TWO WORLDS (COV)
 • FATHOM COLLECTED EDITION #2 (COV)
 • FATHOM COLLECTED EDITION #3 (COV)
 • FATHOM VOL 1 HARDCOVER (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 DEFINITIVE EDITION TPB (COV, INT)
 • FATHOM VOL 1 DEFINITIVE EDITION HC (COV, INT)

***FATHOM VOLUME 1.5***

 • ASPEN #1A (COV, INT)
 • ASPEN #1B SOULFIRE VARIANT (COV, INT)
 • ASPEN #1C WIZARD WORLD PHILLY (COV, INT)
 • ASPEN #2A (COV, INT)
 • ASPEN #2B EKOS VARIANT (COV, INT)
 • ASPEN #2C JAM VARIANT (COV, INT)
 • ASPEN #3A (COV, INT)
 • ASPEN #3B VARIANT (COV, INT)
 • ASPEN #3C WIZARD WORLD EXCLUSIVE (COV, INT)
 • ASPEN: EXTENDED EDITION  (COV, INT)
 • ASPEN: EXTENDED EDITION ALTERNATE (COV, INT)
 • ASPEN: EXTENDED EDITION WWLA (COV, INT)

***FATHOM VOLUME 2***

 • FATHOM VOL 2 #0 (COV)
 • FATHOM VOL 2 #1A TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 2 #1C JAM WWLA EXC (COV)
 • FATHOM VOL 2 #1D WW PHILLY (COV)
 • FATHOM VOL 2 #2A TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 2 #2B TURNER JAY COMPANY EXC (COV)
 • FATHOM VOL 2 #3A TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 2 #4A TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 2 #4B TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 2 #4C TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 2 #4D TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 2 #4E ARMAGEDDON-SUPANOVA EXC (COV)
 • FATHOM VOL 2 #6A TURNBULL (COV, INT)
 • FATHOM VOL 2 #7B TURNER WWLA EXC (COV)
 • FATHOM VOL 2 #8A TURNBULL (COV)
 • FATHOM VOL 2 #8B TURNER WWLA EXC (COV)
 • FATHOM VOL 2 #10A TURNBULL (COV)
 • FATHOM VOL 2 #10C TURNER/ TURNBULL JAM (COV)
 • FATHOM VOL 2 #11B TURNER WW TEXAS (COV)
 • FATHOM VOL 2 TPB TURNER (COV)

***FATHOM VOLUME 3***

 • FATHOM VOL 3 #0B GARZA WW PHILLY (COV)
 • FATHOM VOL 3 #0C TURNER RETAILER INCENTIVE (COV)
 • FATHOM VOL 3 #0D WW PHILLY VIP (COV)
 • FATHOM VOL 3 #1B J. SCOTT CAMPBELL (COV)
 • FATHOM VOL 3 #1C TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 3 #1D TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 3 #1E TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 3 #2B GUNNELL (COV)
 • FATHOM VOL 3 #2C TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 3 #2D TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 3 #3B CALDWELL (COV)
 • FATHOM VOL 3 #3C VIP TURNER EXC (COV)
 • FATHOM VOL 3 #4A GARZA (COV)
 • FATHOM VOL 3 #4B GARZA (COV)
 • FATHOM VOL 3 #4C GARZA (COV)
 • FATHOM VOL 3 #4D GARZA (COV)
 • FATHOM VOL 3 #4E GARZA (COV)
 • FATHOM VOL 3 #4F VIP TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 3 #5B RANDY GREEN (COV)
 • FATHOM VOL 3 #5C TURNER NYCC (COV)
 • FATHOM VOL 3 #8C GARZA SDCC (COV)
 • FATHOM VOL 3 #9B SCOTT CLARK (COV)
 • FATHOM VOL 3 #9C GARZA ASPENSTORE.COM EXC (COV)
 • FATHOM VOL 3 TPB (COV)

***FATHOM VOLUME 4***

 • FATHOM VOL 4 #0A KONAT (COV)
 • FATHOM VOL 4 #0B KONAT (COV)
 • FATHOM VOL 4 #1A KONAT (COV)
 • FATHOM VOL 4 #1B LOPEZ (COV)
 • FATHOM VOL 4 #1D TURNER (COV)
 • FATHOM VOL 4 #1E TURNER SDCC 2011 EXC (COV)

***FATHOM: KILLIANS TIDE***

 • FATHOM: KILLIANS TIDE #1 TURNER (COV)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE #1 TURNER SILVER FOIL (COV)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE #1 TURNER DF VARIANT (COV)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE #1 TURNER DF VARIANT BLUE FOIL (COV)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE #1 TURNER DF VARIANT GOLD FOIL (COV)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE #2 TURNER (COV, INT)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE #2 TURNER SILVER FOIL (COV, INT)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE #2C CALDWELL (COV, INT)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE #2D CALDWELL RED FOIL (COV, INT)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE #3 TURNER (COV, INT)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE #4 TURNER (COV)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE #4 CALDWELL (COV)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE #4 TURNER GREEN FOIL (COV)
 • FATHOM: KILLIANS TIDE TPB (COV)

***FATHOM: DAWN OF WAR***

 • FATHOM: DAWN OF WAR BEGINNINGS A (COV)
 • FATHOM: DAWN OF WAR BEGINNINGS B (COV)
 • FATHOM: DAWN OF WAR #0A (COV)
 • FATHOM: DAWN OF WAR #0B SDCC (COV)
 • FATHOM: DAWN OF WAR #0C DF (COV)
 • FATHOM: DAWN OF WAR #1A (COV)
 • FATHOM: DAWN OF WAR #1B CANADIAN COMIC EXPO (COV)
 • FATHOM: DAWN OF WAR #2A (COV)
 • FATHOM: DAWN OF WAR #3B ASPENSTORE.COM EXC (COV)
 • FATHOM: DAWN OF WAR #1 CANNON HAWKE SPECIAL TURNER (COV)
 • FATHOM: DAWN OF WAR THE COMPLETE SAGA TPB (COV)

***FATHOM: CANNON HAWKE***

 • FATHOM: CANNON HAWKE #0 (COV)
 • FATHOM: CANNON HAWKE #0 DF (COV)
 • FATHOM: CANNON HAWKE BEGINNINGS (COV, INT)
 • FATHOM: CANNON HAWKE PRELUDE #1A (COV)
 • FATHOM: CANNON HAWKE PRELUDE #1B JAM(COV)
 • FATHOM: CANNON HAWKE PRELUDE #1C (COV)
 • FATHOM: CANNON HAWKE #1A (COV)
 • FATHOM: CANNON HAWKE #3A (COV)
 • FATHOM: CANNON HAWKE #4A (COV)
 • FATHOM: CANNON HAWKE #5A (COV)

***FATHOM SPECIALS***

 • FATHOM BEGINNINGS #1A (COV)
 • FATHOM BEGINNINGS #1B ARMAGEDDON-SUPANOVA EXC (COV)
 • FATHOM PRELUDE #1B TURNER (COV)
 • FATHOM PRELUDE #1C JAE LEE (COV)
 • FATHOM PRELUDE #1D STEIGERWALD (COV)
 • FATHOM PRELUDE #1E JAE LEE (COV)
 • FATHOM SWIMSUIT 1999 (INT)
 • FATHOM SWIMSUIT 2000 (COV, INT)
 • FATHOM SWIMSUIT 2000 JAY COMPANY EXC GOLD FOIL (COV, INT)

***FATHOM: KIANI***

 • FATHOM KIANI #0A MARCUS TO (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #0B TURNER RETAILER INCENTIVE (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #1A MARCUS TO (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #1B TALENT CALDWELL (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #1C TURNER RETAILER INCENTIVE DARK (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #1D TURNER WWLA (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #1E TURNER WWLA VIP (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #1F TURNER ECONOMY COMICS (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #2A MARCUS TO (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #2C TURNER WW PHILLY (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #3A MARCUS TO (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #3B TURNER (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #4A MARCUS TO (COV, INT)
 • FATHOM KIANI #4B MICAH GUNNELL (COV, INT)
 • FATHOM KIANI TPB MARCUS TO (COV, INT)

***FATHOM: KILLIANS VESSEL***

 • FATHOM KILLIANS VESSEL #1B (COV)
 • FATHOM KILLIANS VESSEL #1C WW PHILLY (COV)

***FATHOM: BLUE DESCENT***

 • FATHOM BLUE DESCENT #1B FINCH (COV)
 • FATHOM BLUE DESCENT #2B TAN (COV)

***HAUNTED CITY***

 • HAUNTED CITY #0A RYAN (COV, INT)
 • HAUNTED CITY #0B GUNNELL (COV, INT)
 • HAUNTED CITY #0C KONAT BEASTLY INCENTIVE (COV, INT)

***LADY MECHANIKA***

 • LADY MECHANIKA #0A BENITEZ (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #0B BENITEZ (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #0C BENITEZ (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #0D BENITEZ NYCC EXC (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #0E BENITEZ (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #0F BENITEZ LBCC EXC (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #0G BENITEZ (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #1A BENITEZ (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #1B CAMPBELL (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #1C BENITEZ (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #1D CAMPBELL RETAILER INCENTIVE (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #1E BENITEZ UNIVERSALOUTPOST.COM EXC (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #1F BENITEZ (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #2A BENITEZ (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #2B GARZA (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #2C BENITEZ (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #2D GARZA (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #2E BENITEZ SDCC 2011 EXC (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #3A BENITEZ (COV, INT)
 • LADY MECHANIKA #3B BILLY TAN (COV, INT)

***MINDFIELD***

 • MINDFIELD #0A KONAT (COV)
 • MINDFIELD #0C BENITEZ C2E2 RETAILER INCENTIVE (COV)
 • MINDFIELD #1A KONAT (COV)
 • MINDFIELD #1C BENITEZ RETAILER INCENTIVE (COV)

***THE SCOURGE***

 • THE SCOURGE #0A BATTLE (COV)
 • THE SCOURGE #0B BENITEZ (COV)
 • THE SCOURGE #0C BATTLE RETAILER INCENTIVE (COV)
 • THE SCOURGE #0D BATTLE SDCC (COV)
 • THE SCOURGE #1C CALDWELL (COV)
 • THE SCOURGE #1E BATTLE (COV)
 • THE SCOURGE #2A BATTLE (COV)
 • THE SCOURGE #3A BATTLE (COV)
 • THE SCOURGE #3B NICK BRADSHAW (COV)
 • THE SCOURGE #3C BATTLE INFECTED (COV)
 • THE SCOURGE #4A BATTLE (COV)
 • THE SCOURGE #4B FINCH (COV)
 • THE SCOURGE #4D PORTACIO (COV)
 • THE SCOURGE #4E BATTLE INFECTED (COV)

***SOULFIRE VOLUME 1***

 • SOULFIRE BEGINNINGS (COV, INT)
 • SOULFIRE BEGINNINGS DIAMOND RRP SUMMIT EDITION (COV, INT)
 • SOULFIRE PREVIEW (COV, INT)
 • SOULFIRE PITSBURGH PREVIEW (COV, INT)
 • SOULFIRE #0A (COV, INT)
 • SOULFIRE #0B DF EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE #0C WIZARD WORLD PHILLY (COV, INT)
 • SOULFIRE #1A (COV, INT)
 • SOULFIRE #1B (COV, INT)
 • SOULFIRE #1C DIAMOND EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE #1D JAYCOMPANY EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE #1E WWC EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE #1F WWC EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE #2A (COV, INT)
 • SOULFIRE #2B (COV, INT)
 • SOULFIRE #2C RUPPSWORLD.COM EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE #3A (COV, INT)
 • SOULFIRE #3B ASPENSTORE.COM EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE #4A TURNER (COV, INT)
 • SOULFIRE #4C J. SCOTT CAMPBELL (COV, INT)
 • SOULFIRE #4D TURNER (COV, INT)
 • SOULFIRE #4E TURNER ‘SHAKE YOUR ASPEN’ (COV, INT)
 • SOULFIRE #5A (COV, INT)
 • SOULFIRE #5C ARMAGEDDON SUPANOVA EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE #6A (COV, INT)
 • SOULFIRE #6B WWLA EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE #7A (COV, INT)
 • SOULFIRE #7B WW PHILLY (COV, INT)
 • SOULFIRE #7C WW PHILLY (COV, INT)
 • SOULFIRE #8A TURNER (COV, INT)
 • SOULFIRE #8B BENITEZ (COV, INT)
 • SOULFIRE #8C TURNER ASPENSTORE.COM EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE #9A TURNER (COV, INT)
 • SOULFIRE #9B BENITEZ (COV, INT)
 • SOULFIRE #9C BENITEZ ASPENSTORE.COM EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE #10A TURNER (COV, INT)
 • SOULFIRE #10B BENITEZ (COV, INT)
 • SOULFIRE #10C BENITEZ WW PHILLY EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE #10D TURNER WW PHILLY VIP EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE COLLECTED EDITION #1 (COV, INT)
 • SOULFIRE COLLECTED EDITION #1 ASPENSTORE.COM EXC (COV, INT)
 • SOULFIRE VOL 1 HARDCOVER #1 EXC SLIPCASE (COV, INT)
 • SOULFIRE VOL 1 TPB #1 (COV, INT)
 • SOULFIRE VOL 1 TPB #2 (COV, INT)

***SOULFIRE VOLUME 2***

 • SOULFIRE VOL 2 #0C TURNER CANADIAN COMIC EXPO EXC (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #1B BENITEZ (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #1C TURNER RETAILER INC (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #1D BENITEZ LBCC (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #1SE TURNER DIAMOND RRP SUMMIT (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #2B GUNNELL (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #3B RANDY GREEN (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #3C BENITEZ WONDERCON EXC
 • SOULFIRE VOL 2 #4A SCOTT CLARK (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #4B ALE GARZA (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #4C BENITEZ (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #4D MARCUS TO (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #4E TURNER PCC (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #5B STEIGERWALD (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #5C TURNER MOTOR CITY COMIC CON EXC (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #6B NICK BRADSHAW (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #7C BENITEZ SDCC EXC (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #8B KEVIN SHARPE (COV)
 • SOULFIRE VOL 2 #8C TURNER LBCC EXC (COV)

***SOULFIRE VOLUME 3***

 • SOULFIRE VOL 3 #0A FABOK (COV)
 • SOULFIRE VOL 3 #0B FABOK (COV)
 • SOULFIRE VOL 3 #0C FABOK (COV)
 • SOULFIRE VOL 3 #0D FABOK RETAILER INCENTIVE (COV)
 • SOULFIRE VOL 3 #1A FABOK (COV)
 • SOULFIRE VOL 3 #1B TO (COV)
 • SOULFIRE VOL 3 #1D TURNER ASPENSTORE.COM EXC (COV)
 • SOULFIRE VOL 3 #2A FABOK (COV)
 • SOULFIRE VOL 3 #2B LOPEZ (COV)
 • SOULFIRE VOL 3 #2D TURNER SDCC 2011 EXC (COV)

***SOULFIRE: DYING OF THE LIGHT***

 • SOULFIRE: DOTL #0A (COV)
 • SOULFIRE: DOTL #0B SDCC EXC (COV)
 • SOULFIRE: DOTL #0C SDCC LIMITED ED. (COV)
 • SOULFIRE: DOTL #1A (COV)
 • SOULFIRE: DOTL #1B (COV)
 • SOULFIRE: DOTL #1D GRAHAM CRACKERS EXC (COV)
 • SOULFIRE: DOTL #2A (COV)
 • SOULFIRE: DOTL #2B ASPENSTORE.COM EXC (COV)
 • SOULFIRE: DOTL #3A (COV)
 • SOULFIRE: DOTL #4A (COV)
 • SOULFIRE: DOTL #5A (COV)
 • SOULFIRE: DOTL #5B ASPENSTORE.COM EXC (COV)

***SOULFIRE: CHAOS REIGN***

 • SOULFIRE: CHAOS REIGN BEGINNINGS #1A (COV)
 • SOULFIRE: CHAOS REIGN BEGINNINGS #1B WW PHILLY (COV)
 • SOULFIRE: CHAOS REIGN #0A (COV)
 • SOULFIRE: CHAOS REIGN #1A (COV)
 • SOULFIRE: CHAOS REIGN #1B TALENT CALDWELL (COV)
 • SOULFIRE: CHAOS REIGN #1C MICHAEL TURNER WWC (COV)
 • SOULFIRE: CHAOS REIGN #2A (COV)
 • SOULFIRE: CHAOS REIGN #2B FRANCIS MANAPUL (COV)
 • SOULFIRE: CHAOS REIGN #2C TURNER WW TEXAS (COV)
 • SOULFIRE: CHAOS REIGN #3A (COV)
 • SOULFIRE: CHAOS REIGN TPB (COV)

***SOULFIRE: NEW WORLD ORDER***

 • SOULFIRE: NEW WORLD ORDER BEGINNINGS #1B TURNER (COV)
 • SOULFIRE: NEW WORLD ORDER #0B TURNER (COV)
 • SOULFIRE: NEW WORLD ORDER #1C TURNER RETAILER EXC (COV)
 • SOULFIRE: NEW WORLD ORDER #4B (COV)
 • SOULFIRE: NEW WORLD ORDER #4C TURNER CANADIAN COMIC EXPO EXC (COV)

***SOULFIRE: SHADOW MAGIC***

 • SOULFIRE: SHADOW MAGIC #0B GUNNELL (COV)
 • SOULFIRE: SHADOW MAGIC #1B TAN (COV)
 • SOULFIRE: SHADOW MAGIC #1C STEIGERWALD (COV)

***SHRUGGED***

 • SHRUGGED: BEGINNINGS B TURNER (COV)
 • SHRUGGED: BEGINNINGS C TURNER PITT EXC (COV)
 • SHRUGGED #0B TURNER RETAILER INCENTIVE (COV)
 • SHRUGGED #1B TURNER (COV)
 • SHRUGGED #1C TURNER RETAILER INCENTIVE (COV)
 • SHRUGGED #1E TURNER WW PHILLY (COV)
 • SHRUGGED #2C TURNER WWC (COV)
 • SHRUGGED #5B TURNER WWLA (COV)
 • SHRUGGED #6C TURNER WWC VIP (COV)

***IRON AND THE MAIDEN***

 • IRON AND THE MAIDEN #0B WW PHILLY TURNER/MANAPUL JAM (COV)
 • IRON AND THE MAIDEN #1C TURNER (COV)
 • IRON AND THE MAIDEN #2C CANADIAN NATIONAL EXPO TORONTO (COV)
 • IRON AND THE MAIDEN #3C TURNER RETAILER INCENTIVE (COV)
 • IRON AND THE MAIDEN #4C TURNER (COV)
 • IRON AND THE MAIDEN SKETCHBOOK #1A MANAPUL (COV)


***ACTION COMICS***

 • ACTION COMICS #890 FINCH (COV)
 • ACTION COMICS #891A FINCH (COV)
 • ACTION COMICS #891B FINCH (COV)
 • ACTION COMICS #892 FINCH (COV)
 • ACTION COMICS #893 FINCH (COV)
 • ACTION COMICS #894 FINCH (COV)
 • ACTION COMICS #895 FINCH (COV)
 • ACTION COMICS #896 FINCH (COV)
 • ACTION COMICS #897 FINCH (COV)

***BATMAN***

 • BATMAN #700 FINCH (COV)
 • BATMAN: THE RETURN #1 FINCH (COV)
 • BATMAN: THE DARK KNIGHT #2 FINCH (COV)

***BRIGHTEST DAY***

 • BRIGHTEST DAY #0 FINCH (COV, INT)
 • BRIGHTEST DAY #1 FINCH (COV, INT)
 • BRIGHTEST DAY #2 FINCH (COV, INT)
 • BRIGHTEST DAY #3 FINCH (COV, INT)
 • BRIGHTEST DAY #4 FINCH (COV, INT)
 • BRIGHTEST DAY #5 FINCH (COV, INT)
 • BRIGHTEST DAY #6 FINCH (COV, INT)
 • BRIGHTEST DAY #7 FINCH (COV, INT)
 • BRIGHTEST DAY #8 (INT)
 • BRIGHTEST DAY #9 (INT)
 • BRIGHTEST DAY #10 (INT)
 • BRIGHTEST DAY #11 (INT)
 • BRIGHTEST DAY #12 FINCH (COV, INT)
 • BRIGHTEST DAY #13 FINCH (COV, INT)
 • BRIGHTEST DAY #14 (INT)
 • BRIGHTEST DAY #15 (INT)
 • BRIGHTEST DAY #19 FINCH (COV, INT)

***SUPERMAN***

 • ADVENTURES OF SUPERMAN #625 (COV, INT)
 • ADVENTURES OF SUPERMAN #626 (COV, INT)
 • SUPERMAN #202 (COV, INT)
 • SUPERMAN #203 (COV, INT)
 • SUPERMAN #205 (COV, INT)
 • SUPERMAN ACTION COMICS #812 (COV, INT)
 • SUPERMAN ACTION COMICS #813 (COV, INT)
 • SUPERMAN GODFALL HC (COV, INT)
 • SUPERMAN SECRET FILES AND ORIGINS 2004 (INT)

***FLASH VOLUME 2***

 • FLASH VOL 2 #207 (COV)
 • FLASH VOL 2 #208 (COV)
 • FLASH VOL 2 #209 (COV)
 • FLASH VOL 2 #210 (COV)
 • FLASH VOL 2 #211 (COV)
 • FLASH: SECRET OF BARRY ALLEN TPB (COV)

***IDENTITY CRISIS***

 • IDENTITY CRISIS #1 (COV)
 • IDENTITY CRISIS #2 (COV)
 • IDENTITY CRISIS #3 (COV)
 • IDENTITY CRISIS #4 (COV)
 • IDENTITY CRISIS #5 (COV)
 • IDENTITY CRISIS #6 (COV)
 • IDENTITY CRISIS #7 (COV)
 • IDENTITY CRISIS HC (COV)

***SUPERMAN BATMAN***

 • SUPERMAN BATMAN #8 1st (COV, INT)
 • SUPERMAN BATMAN #8 3rd (COV, INT)
 • SUPERMAN BATMAN #9 (COV, INT)
 • SUPERMAN BATMAN #10A (COV, INT)
 • SUPERMAN BATMAN #10B (COV, INT)
 • SUPERMAN BATMAN #11 (COV, INT)
 • SUPERMAN BATMAN #12 (COV, INT)
 • SUPERMAN BATMAN #13A (COV, INT)
 • SUPERMAN BATMAN #13B (COV, INT)
 • SUPERMAN BATMAN #26A (COV, INT)
 • SUPERMAN BATMAN #26B (COV, INT)
 • SUPERMAN BATMAN: SUPERGIRL HC (COV, INT)

***SUPERGIRL VOLUME 5***

 • SUPERGIRL VOL 5 #1 (COV)
 • SUPERGIRL VOL 5 #2 (COV)
 • SUPERGIRL VOL 5 #3 (COV)
 • SUPERGIRL VOL 5 #5A (COV)
 • SUPERGIRL VOL 5 #5B (COV)
 • SUPERGIRL VOL 5 #5 2nd (COV)
 • SUPERGIRL VOL 5: POWER TPB (COV)
 • SUPERGIRL VOL 5 #50 (COV)

***TEEN TITANS***

 • TEEN TITIANS #1 (COV)
 • TEEN TITIANS: A KIDS GAME TPB (COV)

***JUSTICE LEAGUE OF AMERICA***

 • JLA #0 (COV)
 • JLA #1 (COV)
 • JLA #2 (COV)
 • JLA #3 (COV)
 • JLA #4 (COV)
 • JLA #5 (COV)
 • JLA #6 (COV)
 • JLA #7 (COV)
 • JLA #8 (COV)
 • JLA #9 (COV)
 • JLA #10 (COV)
 • JLA #11 (COV)
 • JLA #12 (COV)

***GREEN LANTERN***

 • GREEN LANTERN #1 (COV)
 • GREEN LANTERN #2 (COV)
 • GREEN LANTERN #3 (COV)
 • GREEN LANTERN #4 (COV)
 • GREEN LANTERN #5 (COV)
 • GREEN LANTERN #6 (COV)
 • GREEN LANTERN #7 (COV)
 • GREEN LANTERN SECRET FILES AND ORIGINS #1 (COV)

***GREEN LANTERN REBIRTH***

 • GREEN LANTERN REBIRTH #1 (COV)
 • GREEN LANTERN REBIRTH #2 (COV)
 • GREEN LANTERN REBIRTH #3 (COV)
 • GREEN LANTERN REBIRTH #4 (COV)
 • GREEN LANTERN REBIRTH #5 (COV)
 • GREEN LANTERN REBIRTH #6 (COV)

***RANN-THANAGAR WAR ***

 • RANN-THANAGAR WAR #1 (COV)
 • RANN-THANAGAR WAR #2 (COV)
 • RANN-THANAGAR WAR #3 (COV)
 • RANN-THANAGAR WAR #4 (COV)
 • RANN-THANAGAR WAR #5 (COV)
 • RANN-THANAGAR WAR #6 (COV)

***BLACK PANTHER***

 • BLACK PANTHER #18 (COV)
 • BLACK PANTHER #23 (COV)
 • BLACK PANTHER #24 (COV)
 • BLACK PANTHER #25 (COV)
 • BLACK PANTHER #25 ASPEN VARIANT (COV)

***CIVIL WAR***

 • CIVIL WAR #1 (COV)
 • CIVIL WAR #1 ASPEN VARIANT (COV)
 • CIVIL WAR #2 (COV)
 • CIVIL WAR #3 (COV)
 • CIVIL WAR #4 (COV)
 • CIVIL WAR #5 (COV)
 • CIVIL WAR #6 (COV)
 • CIVIL WAR #7 (COV)
 • CIVIL WAR: X-MEN #1 ASPEN VARIANT (COV)
 • CIVIL WAR: FALLEN SON- WOLVERINE #1 (COV)
 • CIVIL WAR: FALLEN SON- new avengers #2 (COV)
 • CIVIL WAR: FALLEN SON- CAPTAIN AMERICA #3 (COV)
 • CIVIL WAR: FALLEN SON- SPIDER-MAN #4 (COV)
 • CIVIL WAR: FALLEN SON- IRON MAN #5 (COV)

***DAREDEVIL***

 • DAREDEVIL #100 (COV)

***FALL OF THE HULKS***

 • FOTH: THE SAVAGE SHE HULKS #1 CAMPBELL (COV)
 • FOTH: THE SAVAGE SHE HULKS #2 CAMPBELL (COV)
 • FOTH: THE SAVAGE SHE HULKS #3 CAMPBELL (COV)
 • FOTH: ALPHA #1 FINCH (COV)

***FANTASTIC FOUR***

 • FANTASTIC FOUR #544 (COV)
 • FANTASTIC FOUR #545 (COV)
 • FANTASTIC FOUR #546 (COV)
 • FANTASTIC FOUR #547 (COV)
 • FANTASTIC FOUR #548 (COV)
 • FANTASTIC FOUR #549 (COV)
 • FANTASTIC FOUR #550 (COV)
 • FANTASTIC FOUR #551 (COV)
 • FANTASTIC FOUR #552 (COV)
 • FANTASTIC FOUR #553 (COV)

***HEROIC AGE: PRINCE OF POWER***

 • HEROIC AGE: PRINCE OF POWER #3 (COV)

***HULK***

 • HULK #1 TURNER (COV)
 • HULK #6 TURNER (COV, INT)
 • HULK #7A ADAMS (COV, INT)
 • HULK #7B TURNER (COV, INT)
 • HULK #7C CHO (COV, INT)
 • HULK #8A ADAMS (COV, INT)
 • HULK #8B CHO (COV, INT)
 • HULK #9 ADAMS (COV, INT)
 • HULK #11 ADAMS (COV, INT)
 • HULK #14 (COV, INT)
 • HULK #15 (INT)
 • HULK #16 (INT)
 • HULK #17 (COV, INT)
 • HULK #18 (COV, INT)
 • HULK #22 (COV, INT)

***INCREDIBLE HULK***

 • INCREDIBLE HULK #100 (COV)
 • INCREDIBLE HULK #100 “GREY HULK VARIANT” (COV)
 • INCREDIBLE HULK #609 (COV)

***MS. MARVEL***

 • MS. MARVEL #1 (COV)

***NEW MUTANTS***

 • NEW MUTANTS #12 FINCH (COV)
 • NEW MUTANTS #13 FINCH (COV)
 • NEW MUTANTS #14 FINCH (COV)
 • NEW MUTANTS #15 FINCH (COV)

***ONSLAUGHT REBORN***

 • ONSLAUGHT REBORN #1 (COV)

***SUB-MARINER***

 • SUB-MARINER #1 (COV)
 • NAMOR #6 (COV)

***SILVER SURFER: IN THY NAME***

 • SILVER SURFER: INT #1 (COV)

***SPIDERMAN/RED SONJA***

 • SPIDERMAN/RED SONJA #1 (COV)
 • SPIDERMAN/RED SONJA #1 WWC (COV)
 • SPIDERMAN/RED SONJA #2 (COV)
 • SPIDERMAN/RED SONJA #2 ASPEN EXC (COV)
 • SPIDERMAN/RED SONJA #3 (COV)
 • SPIDERMAN/RED SONJA #4 (COV)
 • SPIDERMAN/RED SONJA #5 (COV)

***THOR***

 • THOR #1 (COV)

***ULTIMATES VOL 3***

 • ULTIMATES #2B TURNER (COV)

***ULTIMATUM***

 • ULTIMATUM #2 (INT)
 • ULTIMATUM #3 (INT)
 • ULTIMATUM #4 (INT)
 • ULTIMATUM #5 (INT)

***ULTIMATE ORIGINS***

 • ULTIMATE ORIGINS #1 (COV)

***ULTIMATE X***

 • ULTIMATE X #1A ADAMS (COV, INT)
 • ULTIMATE X #1B ADAMS (COV, INT)
 • ULTIMATE X #1C ADAMS (COV, INT)
 • ULTIMATE X #1D ADAMS 2ND PRINTING (COV, INT)
 • ULTIMATE X #2 ADAMS (COV, INT)
 • ULTIMATE X #3 ADAMS (COV, INT)
 • ULTIMATE X #4 ADAMS (COV, INT)
 • ULTIMATE X #5 ADAMS (COV, INT)

***ULTIMATE X-MEN***

 • ULTIMATE X-MEN #75 (COV)

***UNCANNY X-MEN***

 • UNCANNY X-MEN #500 (COV)
 • UNCANNY X-MEN #523 FINCH (COV)
 • UNCANNY X-MEN #524 FINCH (COV)
 • UNCANNY X-MEN #525 FINCH (COV)

***WOLVERINE***

 • WOLVERINE #66 (COV)
 • WOLVERINE #900 FINCH (COV)

***WOLVERINE: ORIGINS***

 • WOLVERINE: ORIGINS #1 (COV)
 • WOLVERINE: ORIGINS #1 DIRECTORS CUT (COV)

***WORLD WAR HULK***

 • WORLD WAR HULK #1 ASPEN VARIANT (COV)

***X-FORCE***

 • X-FORCE #26 FINCH (COV)
 • X-FORCE #27 FINCH (COV)
 • X-FORCE #28 FINCH (COV)

***X-MEN LEGACY***

 • X-MEN LEGACY #235 FINCH (COV)
 • X-MEN LEGACY #236 FINCH (COV)
 • X-MEN LEGACY #237 FINCH (COV)

***X-MEN SECOND COMING***

 • X-MEN SECOND COMING #2 FINCH (COV)

 • ASCENSION #8 (COV)
 • ASCENSION #12 (INT)
 • CYBLADE ORIGINS #1 (INT)
 • CYBLADE/GHOST RIDER (COV)
 • THE DARKNESS VOL 1 #17 (COV)
 • TALES OF THE DARKNESS #1/2 SILVESTRI (COV)
 • TALES OF THE DARKNESS #1/2 SILVESTRI SILVER FOIL (COV)
 • TALES OF THE DARKNESS #1/2 COMIC CALVACADE SIREN EDITION (COV)
 • TALES OF THE DARKNESS #1/2 COMIC CALVACADE SIREN RUBY RED EDITION (COV)
 • THE DARKNESS VOL 1 #1/2 (COV)
 • THE DARKNESS VOL 1 #1/2 BLUE FOIL (COV)
 • THE DARKNESS VOL 1 #1/2 GOLD FOIL (COV)
 • THE DARKNESS VOL 1 #20 (INT)
 • THE DARKNESS VOL 1 #25 (INT)
 • THE DARKNESS VOL 1 #37 (INT)
 • THE DARKNESS TPB 1: COMING OF AGE (COV,INT?)
 • THE DARKNESS COLLECTED EDITION (COV)
 • THE DARKNESS HOLIDAY PINUP SPECIAL #1 (INT)
 • DARKNESS INFINITY (COV)
 • INFERNO HELLBOUND # 1 TURNER COVER (COV)
 • INFERNO: HELLBOUND #2 SILVESTRI COVER (COV)
 • INFERNO: HELLBOUND #2 SILVESTRI CONVENTION EXCLUSIVE (COV)
 • INFERNO: HELLBOUND #2 CONVENTION EXCLUSIVE VIRGIN (COV)
 • THE MAGDALENA VOL 1 #1 CARD STOCK SILVER HOLOFOIL COVER (COV)
 • THE MAGDALENA VOL 1 #1 GOLD FOIL CONVENTION EXC (COV)
 • THE MAGDALENA #1 PREVIEW BENITEZ COVER (COV)
 • LADY DEATH/ MEDIEVAL WITCHBLADE #1 SILVESTRI COVER (COV)
 • NINE VOLT #2 (COV)
 • NINE VOLT #3 (COV)
 • WITCHBLADE #24 JASON PEARSON COVER (COV)
 • WITCHBLADE #54 JASON PEARSON COVER (COV)
 • WITCHBLADE #61 (INT)
 • WITCHBLADE: INFINITY #1 (COV)
 • WITCHBLADE: DESTINY’S CHILD #1 (COV)
 • TALES OF THE WITCHBLADE #3 (INT)
 • TALES OF THE WITCHBLADE #4 (INT)
 • TALES OF THE WITCHBLADE #7 TURNER ALTERNATE COVER (COV, INT)
 • TALES OF THE WITCHBLADE #8 (COV)
 • TALES OF THE WITCHBLADE COLLECTED EDITION VOL 2 BILLY TAN (COV, INT)
 • WITCHBLADE VOL 4 PREVAILING TPB (COV)
 • WITCHBLADE REVELATIONS TPB (COV)
 • WITCHBLADE/TOMB RAIDER VOL 1 #1/2 1ST PRINT (COV)
 • JLA/WITCHBLADE #1 (COV)
 • THE WITCHBLADE GALLERY (COV)
 • TOMB RAIDER #25: ENDGAME #1 TURNER COVER (COV)
 • TOMB RAIDER #25: ENDGAME #1 TURNER FOIL COVER (COV)
 • TOMB RAIDER/ WITCHBLADE TROUBLE SEEKERS TPB (COV)

 • HEROES ONLINE COMIC #1: MONSTERS (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #4: AFTERMATH (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #5: SNAPSHOTS (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #6: STOLEN TIME (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #7: CONTROL (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #9: LIFE BEFORE EDEN (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #13: WIRELESS- PART ONE (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #14: WIRELESS- PART TWO (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #15: WIRELESS- PART THREE (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #16: WIRELESS- PART FOUR (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #19: BULLY (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #66: THE TEN BRIDES OF TAKEZO KENSEI (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #81: DONNAS BIG DATE- PART ONE (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #82: DONNAS BIG DATE- PART TWO (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #96: GOING POSTAL (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #115: TRUTHS (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #117: RED EYE- PART ONE (INT)
 • HEROES ONLINE COMIC #118: RED EYE- PART TWO (INT)
 • 1001 ARABIAN NIGHTS: SINBAD (COV)
 • ATOMIKA #4A TURNER (COV)
 • ATOMIKA #4B BUZZ (COV)
 • LUCKY BAMBOO PRESENTS: THE WAY OF THE SWORD (INT)
 • BATTLESTAR GALACTICA #0 TURNER (COV)
 • BATTLESTAR GALACTICA #1 TURNER (COV)
 • BATTLESTAR GALACTICA #1 TAN (COV)
 • BATTLESTAR GALACTICA VOL 1 TURNER (COV)
 • BATTLESTAR GALACTICA VOL 1 TAN (COV)
 • BEYOND WONDERLAND #1A FINCH (COV)
 • BEYOND WONDERLAND #1B FINCH (COV)
 • BLOOD LEGACY #1 (COV)
 • CODENAME: STRYKE FORCE #9 (INT)
 • CODENAME: STRYKE FORCE #14 (INT)
 • CYBERFORCE SOURCEBOOK #2 ‘HANGAR’ (COV, INT)
 • CYBLADE/GHOST RIDER #1 (COV, INT)
 • EVO #1 (INT)?
 • FELON #1 (COV)
 • FELON #2 (COV)
 • FELON #3 (COV)
 • GRIMM FAIRY TALES: RTW #4 FANTASTIC REALM VARIANT EBAS (COV)
 • GRIMM FAIRY TALES #9 GOLDILOCKS EBAS (COV)
 • GRIMM FAIRY TALES #18 WWTX EBAS (COV)
 • GRIMM FAIRY TALES #21 SNOWQUEEN EBAS (COV)
 • GRIMM FAIRY TALES ANNUAL #1 TALENT CALDWELL (COV)
 • GEAR STATION #1 MICHAEL TURNER VARIANT (COV)
 • GEAR STATION #1 MICHAEL TURNER VARIANT GOLD FOIL (COV)
 • GI JOE #21 MICHAEL TURNER COVER (COV)
 • GI JOE #22 MICHAEL TURNER COVER (COV)
 • GI JOE #31 TALENT CALDWELL COVER (COV)
 • GI JOE #32B TALENT CALDWELL COVER (COV)?
 • GI JOE #33 WRAITH MICHAEL TURNER (COV)
 • GI JOE #33 WRAITH MICHAEL TURNER FOIL COVER (COV)
 • KEVIN SMITHS GREEN HORNET #3A BENITEZ (COV)
 • KEVIN SMITHS GREEN HORNET #3B BENITEZ (COV)
 • KEVIN SMITHS GREEN HORNET #4C BENITEZ (COV)
 • KEVIN SMITHS GREEN HORNET #5C BENITEZ (COV)
 • KEVIN SMITHS GREEN HORNET #6C BENITEZ (COV)
 • KEVIN SMITHS GREEN HORNET #7C BENITEZ (COV)
 • KEVIN SMITHS GREEN HORNET #8C BENITEZ (COV)
 • KEVIN SMITHS KATO #1 BENITEZ (COV)
 • KEVIN SMITHS KATO #1 BENITEZ DF EXC COOL GREEN (COV)
 • KEVIN SMITHS KATO #2 GARZA (COV)
 • KEVIN SMITHS KATO #2 BENITEZ (COV)
 • KEVIN SMITHS KATO #3 GARZA (COV)
 • KEVIN SMITHS KATO #3 BENITEZ (COV)
 • LORDS OF EVERQUEST ONLINE COMIC (COV)
 • MERCINARIES #1A TURNER COVER (COV)
 • MERCINARIES #1B TURNER COVER (COV)
 • MERCINARIES #2 TURNER COVER (COV)
 • MERCINARIES #3 TURNER COVER (COV)
 • MERCINARIES TPB TURNER COVER (COV)
 • MORE THAN MORAL #4 (INT)
 • NO HONOR PREVIEW SILVESTRI COVER (COV)
 • NO HONOR PREVIEW GOLD FOIL SILVESTRI COVER (COV)
 • NO HONOR # 1 TURNER PITTSBURGH EXCLUSIVE (COV)
 • NO HONOR # 1 TURNER FOIL CON (COV)
 • RAVANA #1 (COV)
 • RED SONIA #1 TURNER (COV)
 • RED SONJA #6 TAN (COV)
 • RISING STARS PRELUDE (COV)
 • RISING STARS #3 (COV)
 • RISING STARS #10 (COV)
 • RISING STARS #12 MONSTERMART EXC (COV)
 • RISING STARS #12 GOLD FOIL MONSTER EDITION (COV)
 • RISING STARS #12 MONSTERMART EXC METALLIC COVER (COV)
 • RISING STARS #16 TOP COW FOIL (COV)
 • RISING STARS #16 TOP COW VIRGIN (COV)
 • RISING STARS #17 (COV)
 • SORCERESS REVEALED (COV)
 • SUPERPOWERS #1 (COV)
 • SUPERPOWERS #0 (COV)
 • TOMOE/WITCHBLADE: FIRE SERMON #1 (COV,INT)?
 • TOMB OF DRACULA VOL 3 HC
 • VIOLENT MESSIAHS #1 VARIANT (COV)
 • WILDSTORM WINTER SPECIAL (COV)
 • WEAPON ZERO #T-2 (COV, INT)
 • WEAPON ZERO VOL 2 #5 (COV)
 • WEAPON ZERO VOL 2 #10 (COV)
 • XENA #1 (COV)

 • COMIC BOX ANNUAL #3 (COV)
 • COMIC #5 (COV)
 • COMIC #55 (COV)
 • SKETCH MAGAZINE #4 (COV)
 • SKETCH MAGAZINE #27 (COV)
 • THE BEST OF SKETCH MAGAZINE #1: MICHAEL TURNER (COV)
 • MICHAEL TURNER MILLENNIUM EDITION (COV)
 • PITTSBURGH COMIC CON 2010 PROGRAM (COV)
 • PREVIEWS APRIL 2004: IDENTITY CRISIS COVER (COV)
 • TOP COW SPECTACULAR (COV)
 • TV GUIDE 46: HEROES  #3 OF 4 NOVEMBER 12 (COV)
 • WIZARD X-MEN SPECIAL 2003 (COV, INT)
 • WIZARD WORLD LA OFFICIAL 2004 PROGRAM (COV)
 • WIZARD WORLD LA OFFICIAL 2005 PROGRAM (COV)
 • WIZARD WORLD LA OFFICIAL 2006 PROGRAM (COV)
 • WIZARD WORLD LA OFFICIAL 2007 PROGRAM (COV)
 • WIZARD WORLD LA OFFICIAL 2008 PROGRAM (COV)
 • WIZARD COMICS MAGAZINE #122: TURNER FATHOM’S BACK (COV)
 • WIZARD COMICS MAGAZINE #139: TURNER SOULFIRE/EKOS (COV)
 • WIZARD COMICS MAGAZINE #148: TURNER/LEE “SUPER” (COV)
 • WIZARD COMICS MAGAZINE #153: TURNER JLA RIP (COV)
 • WIZARD COMICS MAGAZINE #154: TURNER SOULFIRE (COV)
 • WIZARD COMICS MAGAZINE #159: TURNER IDENTITY CRISIS (COV)
 • WIZARD COMICS MAGAZINE #176: TURNER CIVIL WAR (COV)
 • WIZARD COMICS MAGAZINE #178: TURNER JLA (COV)
 • WIZARD COMICS MAGAZINE #179: TURNER CIVIL WAR (COV)
 • WIZARD COMICS MAGAZINE #229: FINCH BATMAN (COV)
Advertisements